Sláčikové kvarteto Jána Strmenského

O nás

  • Jozef Ostrolúcky
  • Zdenka Galandová
  • Ján Strmenský
  • Peter Hrbík

Sláčikové kvarteto Jána Strmenského vzniklo vo februári v roku 2002. Iniciátorom a samotným zakladateľom bol Ján Strmenský. Idea založiť sláčikové kvarteto vznikla počas štúdia na konzervatóriu v Bratislave. Od začiatku pracuje pod vedením Jána Strmenského, ktorému spočiatku pomáhal pedagóg Štátneho konzervatória v Bratislave Štefan Reiter st. Jeho pomoc, v podobe notového materiálu a praktických rád, bola dobrým základom pre rozbeh mladého zoskupenia. Ťažiskom repertoáru je W.A.Mozart, ktorého dopĺňajú skladby skladateľov od renesancie až po súčasnosť. Skladby, ktoré potrebujú prepis alebo úpravu pre štyri nástroje, upravujú Peter Hrbík, Ján Strmenský a Juraj Tomka. Počas svojej existencie sa kvarteto zúčastnilo viacero festival a koncertov po celom Slovensku, ako napr. Piešťany, Bardejov, Trenčianske Teplice, Rajecké Teplice...

Ján Strmenský (primarius) – absolvoval Štátne konzervatórium v Bratislave v triede Mgr.art. Štefana Gyöpösa v roku 2002 a v roku 2010 Akadémiu umení v Banskej Bystrici u Mgr.art. Igora Špitku a  prof. Jely Špitkovej. Pracuje ako učiteľ v ZUŠ Bojnice.

Jozef Ostrolúcky (2 husle) – v roku 2007 absolvoval Štátne konzervatórium v Bratislave v triede Viery Podhradskej a v roku 2012 absolvoval VŠMU v Bratislave v triede Mgr. Alexandra Jablokova, ArtD. Zúčastnil sa Mezinárodných interpretačných kurzov v Písku, Česká republika, pod vedením Jindřicha Pazderu. Pracuje v orchestri SND v Bratislave. 

Zdenka Galandová (viola) – v roku 2007 absolvovala Štátne konzervatórium v Bratislave v triede Kornela Klatta a v roku 2012 absolvovala VŠMU v Bratislave v triede doc. Jozefa Hoška, ArtD. Zároveň študuje Hudobnú vedu na Masarykovej univerzite v Brne a venuje sa pedagogickej činnosti.

Peter Hrbík (kontrabas) – v roku 2007 absolvoval Štátne konzervatórium v Bratislave v triede Rastislava Sokola a v roku 2012 absolvoval VŠMU v Bratislave v triede prof. Radoslava Šašinu, ArtD.

 

Bývalí členovia

Martin Ruman (viola) – violu absolvoval v roku 2007 u Jána Strmenského a v štúdiu pokračoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave pod vedením Kornela Klatta. Od roku 2009 navštevuje triedu Karla Doležala na Pražskom konzervatóriu. Zúčastnil sa kurzov u prof. Vladimíra Bukača. Je víťazom Súťaže slovenských konzervatórií (2008) a medzinárodnej interpretačnej súťaže v Dolnom Kubíne (2009).

Juraj Tomka (2 husle) – bol žiakom Jána Strmenského, v roku 2007 absolvoval Štátne konzervatórium v Bratislave v triede Stanislava Muchu a pokračuje na VŠMU v Bratislave v triede Doc Jozefa Kopelmana. Je víťazom a laureátom Súťaže slovenských konzervatórií v rokoch 2004 a 2006. Zúčastnil sa majstrovských interpretačných kurzov Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne a The International Holland Music Sessions v holandskom Bergen. Od októbra 2008 zastáva post zástupcu koncertného majstra v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu.

Michal Kmeť (viola) - študoval na Štátnom konzervatóriu v Žiline. Začal v hre na husliach v triede Hany Hrochovej a štúdium ukončil v hre na viole v triede Jána Glasnáka.